May kita sa bakuran

WIKA ng isang kasabihan, “Hindi nagugutom ang masipag.”

Patotoo rito ang masisipag na tao na bagama’t maliit lang ang hanapbuhay ay nagawa pa ring umunlad dahil sa ang­king sipag at tiyaga.

Maaari ka ring maging isa sa kanila. Kung malaki ang iyong bakuran, maaari kang magtanim ng mga gulay, prutas at iba pang halaman na maaaring pagkakitaan katulad ng talong, okra, mani, mais, papaya o di-kaya’y sampaguita.

Hindi kailangan ang maraming katulong, sapat na ang ilang miyembro ng pamilya upang mag-alaga sa mga pananim.

Magandang itanim ang papaya lalo na kung malaki ang lote, marami kasi ito kung mamunga at higit sa lahat, hindi maselan at pagkaraan ng walong buwan ay namumunga na.

Madaling ibenta ang mga papaya lalo na kung maganda ang uri at malalaki ang mga ito. Maaari ring magtanim ng iba pang klase ng mga gulay sa gilid ng pinagtaniman ng papaya tulad ng ube at gabi.

Ang pechay ay isa ring magandang uri ng pananim. Ang isang maliit na tali nito ay nagkakahalaga ng P10.00. Maaaring gawing katulong ang dalawang kasama sa bahay sa pagtatanim at pagdidilig.

Maganda ring pananim ang sampaguita. Mahal ang isang tabo ng sampaguita at talagang mabili ito. Kung may sandaang puno ng sampaguita, napakaraming tabo na ng bulaklak ang mapipitas.

Mainam itong itanim sapagkat tulad ng papaya, hindi rin ito maselan at hindi nangangailangan ng malaking oras sa pagtatanim. Didiligan lang ito tuwing umaga at hapon, pagkatapos ng limang buwan, makikita na ang napakaraming bulaklak nito.

Maaari ring magtanim ng cassava (kamoteng kahoy), hindi rin maselan ang halamang ito. Pagkatapos mo itong itanim, hindi na kailangang bantayan, hintayin na lang ang paglaki at pagkatapos ng ilang buwan, maaari na itong bungkalin at ibenta sa palengke.

Puwede itong ibenta nang hilaw at puwede ring lutuin muna—gawing puto at suman bago ilako o dalhin sa palengke.

Isang kapaki-pakinabang na paraan ang pagtatanim sa bakuran para labanan ang kawalan ng trabaho at ang maliit na kita sa pagtatrabaho.

 

Speak Your Mind

*