HALAMAN SA TAG-ULAN

HALAMAN SA TAG-ULAN. Dinarayo ng mahihilig sa halaman ang Brgy. Hanggan 1 Bay, Laguna upang dito bumili ng mga gusto nilang klase ng mga pananim. Sa larawan, makikitang dinidiligan ng katiwala ng halamanan na si Mang Joseph   ang mga ito  upang lumago at gumanda ang tubo.

PHOTO-NEWS-HALAMANANKUHA NI EDWIN RAMBOYONG

Speak Your Mind

*